Tarieven

TARIEVEN

Verkoop

Onze tarieven voor de verkoop van uw woning bedragen bij een netto verkoopbedrag van:

tot 100.000 euro een vast bedrag van 5.000 euro

van 100.001 euro  5%

De courtage komt te allen tijde ten laste van de verkoper en is bij de verkoopprijs inbegrepen en wordt na de overdracht van het huis door de notaris verrekend.

De courtage bedragen zijn vastgelegd en het is wettelijk niet toegestaan om hiervan af te wijken.

Het tarief voor een waardebepaling bedraagt 150 euro; wanneer u overgaat tot verkoop via Cabinet Verschoor dan berekenen wij geen kosten voor taxatie.

Wij zijn niet gerechtigd om taxaties ten behoeve van financiering, afwikkeling successie, of echtscheiding  te verrichten.

Ondersteuning

Het tarief voor verkoop of aankoop ondersteuning bedraagt 37,50 euro per uur exclusief BTW en reiskosten(50 cent per KM).

Cabinet Verschoor hanteert een starttarief van 250 euro.
Dit dient voor aanvang van de werkzaamheden te worden voldaan en wordt verrekend met de eerste factuur.

Kennismakingsgesprek

Uiteraard is ons kennismakingsgesprek gesprek gratis.

Zoekopdracht

Het komt met enige regelmaat voor dat klanten vragen of ik wil uitkijken naar een voor hun geschikt huis.

Intercollegiale verkopen zoals we dat in NL kennen, komen in Frankrijk niet of nauwelijks voor.

M.a.w. Als u wilt dat we actief op zoek gaan naar een voor u geschikt huis dan dient hiervoor een mandat de recherche ( = zoekopdracht) te worden opgesteld. Hierbij wordt dan o.a. de vergoeding afgesproken die Cabinet Verschoor krijgt als de opdracht leidt tot de aankoop van een woning.

Reacties zijn gesloten.